http://www.jani-eood.com/images.jpg

Може да се свържете с Жани ЕООД по следните начини:
e-mail: janiny@abv.bg
Факс: +359/32/94 15 29
Телефон: +359/888 65 11 09 или +359/32 94 15 29
Адрес: ул. Георги Бенев №3